Pro firmy

Naší filozofií je zajistit vám nejen odpovídající zaměstnance, ale také komplexní péči po celou dobu trvání zakázky. Samozřejmostí je dostupnost 7 dní v týdnu a přidělená asistentka a manažer pro klíčové zákazníky, který je s vámi připravený okamžitě řešit veškeré provozní záležitosti. Pojištění odpovědnosti škod způsobených zaměstnancem je sjednáno u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s.

Naším cílem je nejen zajistit vhodné zaměstnance na požadované pozice, ale také optimalizovat vaše náklady, zajistit minimální fluktuaci pracovníků a dosáhnout maximálního pracovního nasazení našich zaměstnanců.

Ať už jsou vaše požadavky jakékoliv, uděláme vše pro to, abychom vám vyšli vstříc.

Nabídka služeb

 • 24 hodinový nonstop servis pro potřeby odběratele
 • Flexibilně reagujeme na požadavky zákazníka a upravujeme počet pracovníků i na denní bázi tak, aby odpovídal reálné potřebě.
 • Minimální fluktuace zaměstnanců
 • Okamžitá denní reakce na požadavky odběratele v návaznosti na počet a kvalitu personálu
 • Dodání výhradně spolehlivých, zaškolených a dlouhodobě prověřených zaměstnanců
 • Prvotní nasazení zkušených koordinátorů pracovních skupin na zaškolení v plné režii naši společnosti
 • Zajištění ubytování zaměstnanců v místě výkonu práce
 • Rozvoz zaměstnanců na místo určení dle pokynů odběratele, dovoz zaměstnanců z jiných krajů dle místních možností
 • Okamžité řešení smluvních pokut (pojištění pracovníků i společnosti)
 • Převod agenturního zaměstnance možný po vzájemné dohodě

Management firmy včetně koordinátorů hovoří plynule česky a slovensky. Uchazeči o zaměstnání v naší organizaci procházejí výběrovým řízením, které provádějí naši náboroví pracovníci. Dále máme možnost flexibilně pokrývat mimořádné výpadky zaměstnanců (nemoc, odchod, dovolená, absence) našimi kmenovými zaměstnanci nebo novými uchazeči z naší databáze. S tímto systémem práce máme již dlouholeté zkušenosti, proto se umíme dobře orientovat i v případných krizových situacích.

Možnosti spolupráce

Temporary (zapůjčení zaměstnanců)

 • Využití při navýšení potřeby pracovních sil
 • Nemocnost kmenových zaměstnanců
 • Výkyvy při navýšení výrobních požadavků

Dlouhodobé zapůjčení

 • Pružná reakce na potřeby zákazníka
 • Časově neomezená možnost uzavírání pracovních smluv

Permanent

 • Zajištění náborové kampaně
 • Výběr kandidáta a veškeré náborové aktivity zajistíme za Vás
 • Pro firmy: Úspora času a nákladů na vyhledávání a komunikaci s vhodnými kandidáty
 • Vyšší, střední managment; technické pozice atd.

Cena a její rozklad

Konečná hodinová sazba se skládá z následujících položek: hodinové srovnatelné mzdy, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, daně, dopravy a firemní režie pokrytí výpadků z důvodu pracovní neschopnosti, dovolených, nákladů na ubytování, zajištění ochranných a pracovních pomůcek, popřípadě nočních příplatků. Cenová nabídka je zpravidla sjednávána při osobním jednání. Přesnou kalkulaci připravíme až po dohodě o konkrétních požadavcích na odbornosti a schopnosti našich pracovníků.

Platební podmínky

Agentura práce garantuje zajištění stejných platebních podmínek, jako mají srovnatelní zaměstnanci. Doba splatnosti faktury 14 až 21 dní

Organizace školení BOZP

Všichni naši koordinátoři jsou proškoleni na BOZP. Školení probíhají pravidelně a povinně se jich zúčastňují všichni naši koordinátoři

Organizace zdravotních prohlídek

Dokládáme smlouvu o závodní preventivní péči. K dispozici je firemní lékařka, zajišťující vstupní a průběžné lékařské prohlídky, které zabezpečují, že všichni zaměstnanci budou zdravotně způsobilí k výkonu práce. Firma má sjednané zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a dále pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou na pracovišti.

Proč si vybrat nás

Dlouholeté zkušenosti v oblasti agenturního zaměstnávání

Profesionalita, kvalita a spolehlivost je naší součástí

Ke každému klientovi se stavíme individuálně

Jednáme rychle a efektivně, šetříme náklady i čas