Informace pro uchazeče

Chcete se u nás zaměstnat?

Pokud vás oslovila některá z pracovních pozic, klikněte na danou pozici v přehledu aktuálně nabízených a vyberte si z uvedených možností jak se s námi spojit. Nebo nás kontaktujte a naši zaměstnanci vám naleznou práci u jednoho z našich partnerů.

Pro všechny naše uchazeče platí tyto hlavní podmínky:

  • Doklady potřebné k pracovnímu pohovoru:
   • Platný doklad totožnosti
   • Kartička zdravotního pojištění
   • Pro pozici řidič VZV – průkaz obsluhy motorových vozíků (v případě, že ho nemáte nebo máte již propadlý, rádi vám pomůžeme s jeho vyřízením)
   • Pro pozici svářeč – platný svářečský průkaz
  • Výplatný termín všech pozic je nejpozději do 25. dnu v měsíci, ve kterém jste uzavřeli smlouvu.
  • Výplatu si lze vyzvednou osobně na jedné z našich poboček, nebo ji zaslat na váš bankovní účet. Pokud účet v ČR zatím nemáte, poradíme vám s jeho zřízením.
  • Nabízíme možnost týdenních záloh

Více informací o výkazech, mzdách a zálohách

 • Zrušení směny lze domluvit telefonicky, nebo na jedné z našich poboček, nejpozději 24h před plánovanou směnou.
 • Pokud chcete ukončit pracovní poměr, lze se domluvit na naší pobočce.

 

Změny v zákoníku práce v roce 2023 a 2024

Rozšíření informační povinnosti vůči zaměstnancům

Informační povinnost není nová, už nyní je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o řadě skutečností týkajících se pracovního poměru. Například o délce dovolené, o výpovědních dobách apod.

Novela rozšiřuje tuto informační povinnost o další skutečnosti, jsme proto povinni informovat zaměstnance mimo jiné o:

 • době trvání a o podmínkách zkušební doby,
 • stanovené týdenní pracovní době
 • rozsahu práce přesčas,
 • odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 • orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné,
 • podmínkách elektronického doručování písemností (pokud bude zaměstnanec dávat k elektronickému doručování souhlas), a
 • podmínkách vysílání zaměstnanců na území jiných států (pro případ, že je dotyčný zaměstnanec skutečně do zahraničí vysílán).

Pokud informace nejsou obsaženy přímo v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance písemně nejpozdeji do 7 dnů od vzniku pracovního poměru (dosud byla lhůta jeden měsíc).

Zaměstnanci musí být informování také o jakýchkoliv změnách údajů a skutečností, na které se vztahuje informační povinnost, a to bezodkladně, nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost se nevztahuje na změny právních předpisů, vnitřních předpisů a kolektivních smluv.

Informační povinnost platí v plném rozsahu i na dohody o pracích konaných mimo praocvní poměr, tedy i na dohodu o provedení práce („DPP“) a dohodu o pracovní činnosti („DPČ“).

Stávající zaměstnanci, kteří byli již informování podle ZP platného před účinností novely, mohou požádat o to, aby byli informování znova podle rozšířené povinnosti. Zaměstnavatel jim pak musí vyhovět nejpozději do 7 dnů od podání žádosti.

 

Dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

Stručný přehled základních změn:

 • nová povinnost rozvrhnout zaměstnanci na dohodě pracovní dobu v písemném rozvrhu,
 • sjednocení pracovní doby a doby odpočinku (tj. i na dohody se vztahuje úprava přestávek v práci, garance nepřetržitého odpočinku atd., stejně jako tomu je u pracovní smlouvy),
 • i na „dohodáře“ se vztahuje úprava překážek v práci v plném rozsahu,
 • zavádí se právo na dovolenou a vzorec výpočtu délky dovolené,
 • právo „dohodářů“ požádat si o přechod do pracovního poměru a následná vyšší ochrana i v případě, že žádost zaměstnavatel odmítne.

 

Naši pracovníci nás hodnotí

„Nemám co vytknout, profesionální přístup. Peníze dostávám vždy včas, můžu jen doporučit.“

Petra

Brandýs n. L.

„Už jsme hledal něco dlouhodobějšího než jen brigádu a v Netmarksu mi pomohli. “

Kamil

Praha

„Neměl jsem to teď v životě snadné, hodně změn a průšvihů. Pomohla mi stabilní práce v Netmarksu, dobrá parta a zajištění ubytování.“

Vincent

Mladá Boleslav

„Rychlé jednání, velmi profesionální přístup. Pomohli i s vyřízením potřených dokladů“

Jitka

Plzeň

„Dobrá komunikace a spolupráce. Pomohli mi najít práci včetně ubytování.“

Aleš

Mladá Boleslav