Zdravotní pojištění

Za jakých okolností budete jako brigádník platit zdravotní pojištění?

Zálohy na zdravotní pojištění nebudete odvádět v případě, že si za měsíc vyděláte méně než 3.000 Kč hrubého. V opačném případě je vaší povinností si zdravotní pojištění platit. To se pak odvádí z celé částky vaší hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění platíte vy i zaměstnavatel

Vy si jako zaměstnanec odvádíte na zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy. Váš zaměstnavatel za vás pak odvádí pojistné ve výši 9 %. Dávejte si pozor na to, že můžete být i několikanásobným plátcem zdravotního pojištění v závislosti na počtu činností, kterým se věnujete. A není podstatné, zda jste student nebo nezaměstnaný vedený v registru ÚP.