Studenti

Statut studenta pro vás bude platit, pokud jste student:

 

  • denního studia na SŠ,
  • denního studia na VOŠ,
  • denního studia na VŠ (modul bakalářský, magisterský či doktorský),
  • denního pomaturitního studia u akreditované instituce – v případě, že ke studiu nastoupíte do jednoho kalendářního roku po vykonání zkoušky u předchozího studia a po dobu celého školního roku čítá vyučování minimálně dvacet 45 minutových hodin za týden.  

 

Pokud máte na SŠ a VOŠ jiné než denní studium, nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, také získáváte statut studenta.

Musíte doložit potvrzení o studiu

Statut studenta musíte doložit aktuálním potvrzením o studiu, a to 2× ročně – pro každý semestr zvlášť. První platí od září do konce podzimního semestru. Druhé pak od února nebo března až do 31. 8., u posledních ročníků do 30. 6.