Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Ztráta zaměstnání je poměrně nepříjemnou a citlivou záležitostí v životě každého člověka, který je na něm existenčně závislý. Na jak dlouho a v jaké výši máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jaké podmínky pak musíte splňovat, abyste nárok na podporu vůbec mohli uplatnit?

Kdo může žádat o podporu v nezaměstnanosti

Existuje jedna základní podmínka pro ty, kteří chtějí uplatnit nárok na podporu v případě, že přišli o zaměstnání. Je nutné, abyste byli minimálně 12 měsíců v uplynulých 2 letech plátci důchodového pojištění. Takovouto podmínku však nemohou splňovat například absolventi bez pracovních zkušeností, kteří proto na podporu v nezaměstnanosti automaticky nemají nárok.

Na Úřad práce je však dobré se zaevidovat i bez nároku na podporu, a to co nejdříve od ukončení pracovního poměru či studia. Pokud jste totiž vedeni v evidenci Úřadu práce, stát za vás platí povinné zdravotní pojištění, které byste si jinak museli hradit sami.

Výše podpory v nezaměstnanostiÚřad práce ČR

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na několika faktorech. Přesnou částku vám dle vaší konkrétní situace spočítají na pracovním úřadě.

Výše dávky se počítá z průměrného čistého měsíčního výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání.  Přičemž však za měsíc mohou dostat maximálně 0,58násobek průměrné mzdy v České republice.

  • 1. a 2. měsíc - 65 %
  • 3. a 4. měsíc - 50 %
  • zbylé měsíce - 45 %

Pokud však uchazeč ukončil poslední pracovní poměr bez vážných důvodů, po celou podpůrčí dobu bude pobírat pouze 45% čistého měsíčního výdělku!

Nabídka volných pracovních pozic

Doba vyplácení podpory nezaměstnaným

Důležité je si však uvědomit, že podpora vám bude vyplácena jen po určitou dobu, nikoli zpravidla až Doba vyplácení podpory v nezaměstnanstido doby, kdy si najdete novou práci. Doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti přímo závisí na stáří uchazeče.

  • do 50 let věku získáte podporu nejvýše na 5 měsíců
  • 50 – 55 let věku můžete čerpat podporu nejvýše 8 měsíců
  • nad 55 let věku máte nárok na podporu na 11 měsíců

Je třeba si dávat pozor i na další faktory, které mohou ovlivnit výši anebo dobu vyplácení vaší podpory. Jedná se například o situaci, kdy vám zaměstnavatel vyplatí odstupné. V tomto případě vám totiž Úřad práce nepřidělí podporu hned po ztrátě zaměstnání, nýbrž až po určité době.

Po uplynutí podpůrčí doby už má nezaměstnaný nárok jen na tzv. sociální dávku ve výši životního minima, což činí 3860 Kč. Navíc, nevykazuje-li nezaměstnaný žádnou aktivitu, je mu přidělováno jen existenční minimum, tedy 2490 Kč.