Jak správně napsat strukturovaný životopis

Při hledání zaměstnání představuje životopis první pole kontaktu s vaším potenciálním zaměstnavatelem. Proto je na místě věnovat tvorbě CV patřičnou pozornost. Personalista věnuje jednomu životopisu mnohdy jen pár vteřin. Pojďme si přiblížit, jak je využít ve váš prospěch – jak má vypadat životopis, který zaujme.

Curriculum Vitae

Základní pravidla při psaní CV

 

 • PŘEHLEDNOST - váš životopis musí být přehledný, udávané informace je vhodné řadit systematicky, ať je na první pohled patrné, kde lze potřebná fakta najít

 • VĚCNOST – optimální délka životopisu je zhruba dvě A4, delší texty už ztrácejí na přehlednosti, ovšem přílišná stručnost také není na místě, proto pište věcně, snažte se však i tak zaujmout

 • BEZCHYBNOST – pravopisné chyby jsou při psaní CV nepřípustné, vyvarujte se také hovorových výrazů či nespisovného slangu, naopak disponuje-li váš slovník odbornými terminologiemi, můžete toho využít, zaměstnavatel tak snáze nabude dojmu o vašich zkušenostech

 • RELEVANTNOST – ucházíte-li se o danou pozici, je nutné uvádět relevantní informace, není třeba vyjmenovat všechna vaše dosavadní zaměstnání, pokud s vaším potenciálním zaměstnáním vůbec nesouvisí

Váš profil

 • Uchazeč bez praxe – jste-li absolventem nebo chcete napsat životopis na brigádu, je pro vás klíčové zmínit především vaše vzdělání a profesní cíle, můžete také uvést relevantní informace o zkušenostech z předchozích brigádProfil životopisu

 • Uchazeč s praxí – by se měl zaměřit především na předchozí zaměstnání, kde získal požadované zkušenosti a vědomosti žádané u daného potenciálního zaměstnání

1. Osobní (kontaktní) údaje

 • Jméno – uveďte jej tak, aby bylo personalistovi zřejmé, jakého jste pohlaví (především co se týká zahraničních žádostí o zaměstnání), ženy nemusejí uvádět příjmení za svobodna, není třeba ani zmiňovat váš rodinný stav

 • Adresa – do životopisu patří vaše nynější bydliště, nikoli zásadně to trvalé, aby zaměstnavatel nenabyl zbytečně chybného dojmu, že se nacházíte od místa vykonávání zaměstnání příliš daleko a neupřednostnil jiné uchazeče

 • Telefonní číslo a email – kontaktní údaje jsou pro vaše CV nezbytnou položkou, s nimi vás má personalista hned „po ruce“ pro případné pozvání na pohovor

Vzdělání

 • Vzdělání (jednotlivé školy) uvádějte chronologicky, začněte tím naposledy dosaženým

 • Připojujte vždy název školy, fakultu i konkrétní vystudovaný obor

 • Základní škola se většinou do životopisu neuvádí, střední školu je vhodné zmínit především v případech, kdy je to pro danou pozici stěžejní

 • Připojte také informaci o délce studia

 • Pokud máte zkušenost se studiem v zahraničí, nesmí tato informace ve vašem životopise chybět

Hledáte práci? Nabídka volných míst

Pracovní zkušenosti

 • Pokud jste zkušeným uchazečem, zmiňte nejprve svoji praxi, jste-li ale absolventem, zaměřte se předně na své vzdělání

 • V popisu postupujte opět chronologicky, na začátek patří vaše poslední zaměstnání, uveďte vždy celý název firmy a především vámi vykonávanou pozici, neopomeňte časové úseky

 • Věnujte pozornost vaší pracovní náplni – konkrétní vykonávané činnosti – věcně a stručně

 • Pokud jste dosáhli mimořádných ocenění, neopomeňte to ve vašem CV uvést

CV - životopis

Další znalosti, zkušenosti a zájmy

 • Zbytečně se neostýchejte uvést vaše jiné znalosti či schopnosti, které mohou přijít vašemu zaměstnavateli vhod

 • Podle mnohých se pozná, k čemu máte jako zaměstnanec předpoklady.

 • Jedná se jak o koníčky a zájmy, tak o zkušenosti při studiu, znalost cizích jazyků.

 • Vždy uvádějte pravdivé informace, očekávanými předpoklady, které nemáte, zajisté nikoho neoslníte.

Informace pro uchazeče o zaměstnání