Daně z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob budete platit, pokud jste fyzická osoba, která má bydliště v České republice, nebo se na jejím území zdržujete nejméně 183 dní v roce. Pokud to neplatí, tedy nemáte bydliště v České republice a ani se zde nezdržujete déle než 183 dní v roce, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy, které vám plynou ze zdrojů na území České republiky.

Tzv. růžové prohlášení

Prohlášení poplatníka daně, nebo taky tzv. růžové prohlášení slouží k uplatnění slevy na dani u daného zaměstnavatele. Takové prohlášení můžete na jeden kalendářní měsíc podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud jej nepodepíšete, bude z vaší hrubé mzdy odvedena 15% daň.