Brigády pro studenty

Prázdninové brigády bývají hlavním zdrojem příjmu většiny studentů. Ačkoliv zákoník práce pojem ,,brigáda“ nebo ,,studentská brigáda“ nezná, tak se oba výrazy začaly užívat v běžné mluvě a slouží nám k označení krátkodobého smluvního vztahu. Velmi často se s tímto pojmem setkáme u pracovněprávních vztahů u studentů středních nebo vysokých škol.

Kdo se může dát zaměstnat?

Zaměstnancem se může stát každý, kdo dovršil věku 15 let a ukončil povinnou školní docházku (mějte na paměti, že povinná školní docházka se ukončuje k 31. srpnu, nikoli k 30. červnu). U mladších 18 let nesmí délka pracovní doby překročit 40 hodin týdně a denně víc než 8 hodin. Mladiství rovněž nesmějí pracovat přesčas nebo v noci.

Nejschůdnějším řešením, jak si během studia přivydělat, je využití jednoho ze tří zaměstnaneckých poměrů – klasický pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

Nejvhodnější a nejsnazší formou zaměstnání pro studenta bude uzavřít dohodu o provedení práce (DPP), protože pak nemusí odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Každý student má navíc i nárok podepsat tzv. ,,růžové prohlášení“ (prohlášení poplatníka závislé činnosti), díky kterému můžete uplatnit slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné části v základu daně, přičemž příjem z brigády a uplatnění slev na dani rodičům studenta do 26 let nikterak nebrání dále uplatňovat slevu na dítě.

Může nezletilý sám uzavřít smlouvu?

Každý student po dovršení 15 let a ukončení povinné školní docházky je plně způsobilý uzavřít pracovněprávní vztah. Zákonný zástupce studenta, který nedosáhl 16 let, může kdykoliv jeho pracovní poměr nebo smlouvu rozvávat, zejména je-li to nutné v zájmu zdraví nebo vzdělání nezletilého. Zaměstnavatelé se naopak zavazují k tomu, že budou mladistvé zaměstnance zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji.

Jinak je to v případě hmotné odpovědnosti nebo dohodě o odpovědnosti k ochraně hodnot, kde podle zákoníku práce lze obě tyto dohody uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne věku 18 let.

Nabídka práce v Netmarks

Jak sehnat brigádu?

V dnešní době by měl být každý s přístupem na internet schopný najít nějakou pohodovou brigádu nebo přivýdělek. Výhodou internetového vyhledávání je i fakt, že si můžeme vybrat brigádu dle místa, jenž nám vyhovuje. Zaměstnavatelé často dávají přednost zkušeným a starším jedincům, proto je občas zapotřebí trocha trpělivosti. Můžeme se zkusit poptat i u známých a určitě nic nezkazí ani osobní návštěva. V místech jako supermarkety, kavárny a restaurace vždy hledají nějakou výpomoc, avšak musíme počítat stále s tím, že od toho bude odvozen i základní plat.

Nabídka brigád podle lokality se moc nemění. Většina studentů žijících ve městech má širší spektrum možností, kdežto lidé žijící mimo město musí častěji dojíždět, což se pro práci na zkrácený úvazek nebo přivýdělek formou smlouvy může zdát nevýhodné. Proto je dobré skloubit práci se studiem, aby obě lokace od sebe nebyly příliš vzdálené a člověk si tak mohl lépe organizovat svůj čas.

Na brigádu do zahraničí? Žádný problém.

Žádný problém, možná jeden háček. Aby se člověk mohl podívat do zahraničí, musí aspoň trochu umět jazyk země, do které cestuje. Ubytování a práci už zajistí příslušná agentura, avšak je třeba si dávat pozor, ne od všech soukromých agentur lze očekávat férové jednání. V každém případě je dobré si před podepsáním vzít smlouvu domů a pečlivě ji prostudovat.

V případě vážného zájmu studia v zahraničí je třeba jednat předem. Brigádu na léto hledáme už na jaře, v květnu nebo v červnu může být výběr už daleko menší. Pro studenty platí důležité upozornění – status studenta se vztahuje pouze na ty, kteří v příslušné zemi studují, všichni ostatní mají povinnost odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění.